Ορμώμενοι από το ενδιαφέρον μας για την παιδεία του μέλλοντος και με εφόδια την τεχνογνωσία και την έρευνα δημιουργήσαμε το 2009 τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Φωτόγραμμα ο οποίος εξειδικεύεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αξιοποίηση των τεχνολογιών.

Θεμελιώδες ερώτημα το οποία λειτούργησε και σαν οδηγός στην δράση μας υπήρξε όχι μόνο το τι διδάσκεται στα παιδιά αλλά κυρίως το πώς. Με άλλα λόγια μας απασχόλησε το πώς πρέπει να είναι η παιδεία ώστε να δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που θα προάγουν την κοινωνία εκπαίδευσης και τον πολιτισμό ανοίγοντας τα σύνορα για έναν διακρατικό διάλογο με αποτέλεσμα την συνεργασία φορέων και εκπαιδευτικών για την επίλυση πανανθρώπινων προβλημάτων.

Δημιουργώντας τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επιδιώξαμε να σχεδιαστούν με πολυδιάστατο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η βιωματική μάθηση, να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παιδί να καλλιεργήσει όλα όσα φέρει ενδιάθετα ως δυνατότητα, προκαλώντας το ενδιαφέρον του και δημιουργώντας τα εσωτερικά κίνητρα για να στραφεί με τη θέλησή του προς τη γνώση. Με άλλα λόγια, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν, να συμμετάσχουν και να κάνουν επιλογές σε μια διαδικασία απαλλαγμένη από το άγχος της αξιολόγησης αλλά με κύριους άξονες τη συνεργατικότητα, τη διασκέδαση και τη μάθηση με νέους όρους.

Δημιουργήσαμε δράσεις και προγράμματα κατάλληλα για κάθε σχολική βαθμίδα τα οποία βασίζονται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση η οποία πραγματώνεται μέσω σύγχρονων μέσων προβολής και διάδρασης.
Τέλος, σκοπός και επιδίωξη μας είναι το κάθε παιδί να μαθαίνει και να κατανοεί τον κόσμο γύρω του αγαπώντας και εκτιμώντας τη δύναμη της γνώσης.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Τσίρος
Εκπαιδευτικός
Υπεύθυνος δημιουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων