Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,μαθητές,γονείς, αγαπητοί φίλοι της εκπαίδευσης καλώς ήλθατε στην ιστοστοσελίδα μας

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Φωτόγραμμα δραστηριοποιείται στην δημιουργία και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Εξειδικεύεται από το 2007 στη δημιουργία της καινοτόμου πρωτοποριακής δράσης, της δημιουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαδραστικού κινηματογράφου.

Παρακαλούμε να παρακολουθήσετε το βίντεο που ακολουθεί για την ενημέρωσή σας για τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου.

Σας ευχαριστούμε

Ενημερωθείτε για την δράση μας

Η ταυτότητα και η δράση του Εκπαιδευτικού οργανισμού Φωτόγραμμα
Σε ποιες περιοχές δραστηριοποιούμαστε
Τα θέματα που αναπτύσσονται μέσα από τις 3D διαδραστικές ταινίες στηρίζονται σε βασικούς πυλώνες της σύγχρονης παγκόσμιας εκπαίδευσης
Ποιες φάσεις συνθέτουν τη δράση μας
Σε ποια σημεία εξειδικεύεται η εκπαιδευτική μας δράση
Ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί μας στόχοι μέσω της δραστηριοποίησής μας στα πλαίσια της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κοινότητας
Εκπαιδευτικά μέσα
Εκπαιδευτικά αποτελέσματα
Οι στόχοι μας

Trailler

Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα