Πολιτισμός

Πρωταγωνιστούν:
Αλίκη Στενού, Γιώργος Ντάβος, Βασίλης Γαλαίος, Βίκυ Μαϊδάνογλου, Ιφιγένεια Τζόλα, Χρήστος Παπαμέτη

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου

Είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαδραστικού κινηματογράφου.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από τη συμμετοχή τους έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια συνοπτική αλλά συνολική και έγκυρη εικόνα της Ελληνικότητας της Μακεδονίας, αργέγονης Ελληνικής γης, με αδιάρρηκτη σχέση με την Ελληνική μυθολογία και πλούσια πολιτιστική και ιστορική δράση στο πέρασμα των αιώνων έως σήμερα!