Οικολογία – Περιβάλλον

Προτείνεται για:
Νηπιαγωγείο και Α, Β, Γ, Δ τάξεις Δημοτικού

Πρωταγωνιστούν:
Άκης Σακελλαρίου, Ναταλία Δραγούμη,
Κατερίνα Τσάβαλου, Σωκράτης Πατσίκας

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου

Η διαδραστική εκπαιδευτική ταινία αναπτύσσει σεναριακά την λειτουργία ,σε μελλοντικό χρόνο ,ενός κέντρου προστασίας άγριων ζώων της Ελλάδας που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης .

Ο Άκης (Άκης Σακελλαρίου) ηγείται και συντονίζει το κέντρο αυτό ,μαζί με τα ανηψάκια του ,το Γιώργο και τη Σμαράγδα(Σακελλαρίου). Βοηθοί τους οι συνεργάτες του Άκη : Ναταλία (Δραγούμη), Σωκράτη (Πατσίκα), Κατερίνα (Τσάβαλου),Τάκης (Κανελίδης) που σπεύδουν ,όταν ειδοποιηθούν, εκεί όπου κάποιο άγριο ζώο κινδυνεύει για να βοηθήσουν .

Τα ζώα που καλούνται να βοηθήσουν στη διάρκεια της ταινίας είναι η καφέ αρκούδα, η οχιά της Μήλου, το κόκκινο ελάφι, η χελώνα καρέτα-καρέτα, η φώκια μονάχους μονάχους και ο αργυροπελεκάνος

Εκπαιδευτικός στόχος του διαδραστικού κινηματογραφικού προγράμματος

Βασικός σκοπός είναι η γνωριμία και η δημιουργία σχέσης αγάπης και προστασίας των μαθητών με τη φύση και τα άγρια ζώα της χώρας μας.

Επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:
  • Η παρουσίαση των άγριων ζώων της πανίδας της χώρας μας και των φυσικών οικοσυστημάτων στα οποία ζουν και αναπτύσσονται.
  • Μια ειδικότερη αναφορά στα άγρια ζώα που απειλούνται άμεσα από εξαφάνιση και επισήμανση τρόπων προστασίας τους.
  • Η βάση δημιουργίας και η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών.
  • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άγρια ζώα της Ελληνικής πανίδας στη σύγχρονη εποχή αλλά και στο άμεσο μέλλον.
  • Η ενημέρωσή των μαθητών για το τι θα μπορούσαν να κάνουν για να βοηθήσουν.
  • Η ανάπτυξη της σφαιρικής αντίληψης για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον στο οποίο ζει.

  • Η συνειδητοποίηση των αλληλεπιδράσεων του φυσικού με το ανθρωπογενές περιβάλλον.

H συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα είναι καταλυτική καθ’ όλη την διάρκεια, μέσω των ασυρμάτων τηλεχειριστηρίων. Οι μαθητές συμμετέχουν επιλέγοντας το ζώο που επιθυμούν να δουν κάθε φορά.
Η ψυχαγωγία είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο, μέσω του οποίου οδηγούνται αποτελεσματικότερα οι μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης. Σε αυτό συμβάλει το θέμα. Τα Ζώα είναι ένα θέμα που πάντα διασκεδάζει και κεντρίζει την προσοχή των παιδιών. Ακόμη, η μυθοπλαστική ανάπτυξη της ταινίας προσφέρει αρκετά διασκεδαστικά περιστατικά που εκτυλίσσονται ανάμεσα στον Άκη, τους συνεργάτες και τα ανιψάκια του.
Η διάδραση μεταξύ των μαθητών και του έργου γίνεται μέσω των ειδικών ασύρματων τηλεχειριστηρίων. Οι μαθητές επιλέγουν και διαμορφώνουν σε συνεργασία μεταξύ τους την εξέλιξη της ταινίας, απαντούν σε ερωτήσεις που θέτουν οι ηθοποιοί για τα ζώα και επιλέγουν διαδραστικά ποιο ζώο θα δουν κάθε φορά .
Το παιχνίδι γνώσεων, είναι ένα εξίσου σημαντικό εκπαιδευτικό μέσο. Οι μαθητές καθ΄όλη την διάρκεια της προβολής συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων μέσω των ειδικών ασύρματων τηλεχειριστηρίων . Αφού με οπτικοακουστικό τρόπο λάβουν τις πληροφορίες που τους δίνουν οι ηθοποιοί για κάθε ζώο απαντούν επιλέγοντας με τα τηλεχειριστήρια αυτήν που θεωρούν σωστή απάντηση. Στο τέλος κάθε ερώτησης και του χρόνου που διατίθεται για την ψηφοφορία εμφανίζεται η σωστή απάντηση από τους ηθοποιούς.

Φάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις φάσεις :

Στην πρώτη φάση οι μαθητές μπορούν να προετοιμαστούν στον χώρο του σχολείου με δραστηριότητες που προτείνονται, με βάση την ηλικία τους. Σε αυτήν την φάση εισάγονται και ξεκινούν μια επαφή με το θέμα του έργου «Άγρια Ζώα» της Ελλάδας. Οι δραστηριότητες είναι προαιρετικές, ψυχαγωγικές και μπορούν να συνδυαστούν με το αντίστοιχο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, ανάλογα με την τάξη τους. Ενδεικτικά προτείνονται:

Θεατρικό παιχνίδι με αναπαράσταση των άγριων ζώων (φωνές, κινήσεις)
Παιχνίδι ζώο-τροφή. Αναγνώριση ζώων από υλικό με φωτογραφίες και αντιστοιχία των ζώων με την τροφή του καθενός.
Οικολογικό επιτραπέζιο-φιδάκι. Οι μαθητές όταν τους τυχαίνει να βρεθούν σε εικονίδιο με σκουπίδια, καμένα δάση κλπ. χάνουν θέσεις , ενώ όταν τους τυχαίνει να βρεθούν σε πάρκα φώκιας κλπ. κερδίζουν θέσεις.

Η δεύτερη φάση υλοποιείται από την παρακολούθηση και την διδραστική συμμετοχή στην εκπαιδευτική ταινία . Μέσα στην αίθουσα, πριν ξεκινήσει η προβολή, οι εμψυχώτριες συζητούν με τους μαθητές για το περιεχόμενο της ταινίας, δημιουργώντας τους έτσι τα πρώτα ερεθίσματα για το θέμα που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια, ξεκινάει η προβολή και η διαδραστική αλληλεπίδραση των μαθητών με τα προβαλλόμενα μέρη μέσω των ασύρματων τηλεχειριστηρίων.

Στην τρίτη φάση, μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν την εκπαιδευτική επίσκεψη στο διαδραστικό κινηματογράφο οργανώνοντας εκπαιδευτικές δράσεις ή να ολοκληρώσουν ευκολότερα το αντίστοιχο μάθημα της «Μελέτης Περιβάλλοντος» . Τέλος, μπορούν προαιρετικά να αξιολογήσουν τους μαθητές τους με ένα ερωτηματολόγιο για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα του έργου «Άγρια Ζώα της Ελλάδας» αλλά και για το κατά πόσο κατέκτησαν όλα όσα έμαθαν από το ψυχαγωγικό παιχνίδι. Αυτό επιτυγχάνεται συγκρίνοντας τα ποσοστά επιτυχών απαντήσεων του ερωτηματολογίου με τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που τους έχουν παραδοθεί σε αρχείο XL μετά την προβολή.

ο διαδραστικό κινηματογραφικό πρόγραμμα «Άγρια ζώα της Ελλάδας» εντάσσεται στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αφού οι ενότητες τις οποίες πραγματεύεται αφορούν το φυσικό περιβάλλον (πανίδα), το οποίο οι μαθητές διδάσκονται να σέβονται και να προστατεύουν. Συνδέεται με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος .

Συσχέτιση αναλυτικού προγράμματος ανά σχολική τάξη

Α΄δημοτικού:
Μελέτη περιβάλλοντος, ενότητα «Ερευνούμε το περιβάλλον», μάθημα «Μαθαίνω τα ζωα του τόπου μου»

Β΄δημοτικού:
Μελέτη περιβάλλοντος, ενότητα 6 «Τα ζώα»

Γ΄δημοτικού:
Μελέτη περιβάλλοντος, ενότητα 4 «Φυτά και ζώα του τόπου μας», μάθημα 6, 7, 8, 9, 10.
Γλώσσα, ενότητα 3 «Στη γη και στη θάλασσα»
Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων, ενότητα 1 «Κείμενα για τη φύση και την οικολογία»

Οι μαθητές μέσα από την προβολή του έργου ευαισθητοποιούνται , αναπτύσσουν και καλλιεργούν την οικολογική τους συνείδηση.
Σε εκτενέστερο επίπεδο, μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να προστατέψουν τα ζώα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και γενικότερα στοιχεία που τα αφορούν: που ζουν, με τι τρέφονται, πόσα μικρά γεννούν κλπ.
Μέσα από το ψυχαγωγικό παιχνίδι εμφυσούνται στους μαθητές σκέψεις και συναισθήματα όπως, γιατί είναι σημαντικό να βοηθήσει ο καθένας μας ξεχωριστά τα ζώα, από τι κινδυνεύουν, τι λάθη κάνει ο άνθρωπος κ.α. Έτσι, πετυχαίνεται από την μια, μια παιδαγωγική ευαισθητοποίηση αλλά και παράλληλα μια ψυχαγωγική μάθηση που καλλιεργεί την ομαδοσυνεργατικότητα και κάνει τους μαθητές να διασκεδάζουν με μοναδικό τρόπο.

Το βασικό θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η υπόθεση του έργου.

Το γενικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται το θέμα και η υπόθεση του έργου, καθορίζεται από την Εθνική στρατηγική για το περιβάλλον και την παιδεία, που εναρμονίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές από Παγκόσμιες Διασκέψεις, Συνδιασκέψεις, Διακηρύξεις, Συνέδρια, Χάρτες του Ο.Η.Ε., της UNESCO και άλλων Διεθνών Οργανισμών.

Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της Πρωτοβάθµιας (και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης). Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους.

Είναι γεγονός, ότι το μεγάλο βάρος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – ως μιας διαδικασίας συνειδητοποίησης και εγρήγορσης υπέρ του περιβάλλοντος μέσω της διδακτικής πράξης – χρεώνεται σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο, θεωρούμε πως η δημιουργία μιας διαδραστικής ταινίας με σκοπό την οικολογική ευαισθητοποίηση, θα συνέβαλλε δραστικά στο έργο της εκπαίδευσης. Καθώς, χρειάζεται συνεχή προσπάθεια, διαρκή και δημιουργική ανανέωση των διδακτικών μεθόδων, κόπο και γνώσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών για να τελεστεί η πετυχημένη ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης. Όπως αποδεικνύεται από μια έρευνα η χρήση της τεχνολογίας για την οικολογική ευαισθητοποίηση φέρει μεγάλα αποτελέσματα (JurnalElsevier, computersandeducation, 2009), μέσω ειδικά των εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Εκπαιδευτικά παιχνίδια µε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης παιδιών, 2013).

Επιπρόσθετα, ένας βασικός πυλώνας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η προστασία της πανίδας, όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας στο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ (ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών , Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450).Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η υπόθεση του έργου στηρίζεται σε ένα «κέντρο προστασίας» των άγριων ζώων της Ελλάδας με συντονιστή τον Άκη(Σακελλαρίου) και με πολύτιμους βοηθούς τα ανίψια του, τα οποία παρουσιάζονται με μεγάλες ευαισθησίες για την ανάγκη προστασίας των ζώων που είναι υπό εξαφάνιση.

Επιπρόσθετα, η επιλογή των ζώων, τα οποία είναι η καφέ αρκούδα, η οχιά της Μήλου, το κόκκινο ελάφι, η χελώνα καρέτα-καρέτα, η φώκια μονάχους μονάχους και ο αργυροπελεκάνος έγινε από την επιτακτική ανάγκη προστασίας τους, όπως έχει τονιστεί από διεθνείς οργανισμούς (GREENPEACE,PETA ,WWF) και ελληνικές οργανώσεις (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΔΕΛΦΙΣ, ΑΛΚΥΟΝΗ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ.α.). Τα συγκεκριμένα ζώα , επίσης, αποτελούν βασικό αντικείμενο μελέτης στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού (Ενότητα 4, «Φυτά και Ζώα του τόπου μας»). Καθώς και αναφορά τους γίνεται και στις υπόλοιπες τάξεις (Α΄καιΒ΄δημοτικού) με σκοπό την γνωριμία των μαθητών με τα ζώα και τους κινδύνους που έχουν από τον άνθρωπο. Τέλος, για τα παιδιά του νηπιαγωγείου κρίνεται εξίσου σημαντικό να έρθουν σε επαφή με αυτό το θέμα, καθώς ήδη από αυτήν την ηλικία μπορούν να αναπτύξουν την οικολογική ευαισθητοποίηση τους, σύμφωνα και με την παρούσα διατριβή «Το δέντρο ως οικοσύστημα : ανάπτυξη γνώσεων και στάσεων στην προσχολική ηλικία», 2011.

Όλα τα παραπάνω, αποτέλεσαν σταθμοί και κατευθυντήριοι άξονες για την προσεγμένη δημιουργία της ταινίας «Άγρια Ζώα της Ελλάδας», λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη αποστολή της εκπαίδευσης για οικολογική ευαισθητοποίηση αλλά και με τον κατάλληλο σεβασμό για την συμμετοχή του οργανισμού μας σε αυτήν.

Βιβλιογραφία

·ARTICLE , Εκπαιδευτικά παιχνίδια µε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης παιδιών Αθανάσιος Σύψας, Άσπα Θ.Μ. Λέκκα, Τζένη Παγγέ, 2013, Επιστηµονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Τόµος ΣΤ’ (2013)
Το δέντρο ως οικοσύστημα : ανάπτυξη γνώσεων και στάσεων στην προσχολική ηλικία,Βεληβασάκη & Γαλάτεια, 2011-11-22, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΔΔ)
31/3 – 2/4 2009 Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ε.Α.Α. της UNESCO στη Βόννη της Γερμανίας,
24-28 Νοέμβρη 2007, Παγκόσμιο Συνέδριο στο Αχμεταμπάντ της Ινδίας, στο πλαίσιο της Δεκαετίας του ΟΗΕ (4ο). «Η Π.Ε. προς ένα βιώσιμο μέλλον- Εκπαίδευση για τη ζωή»,
26-27 Νοέμβρη 2005. Διεθνής Διάσκεψη στην Αθήνα. Κηρύσσει την επίσημη έναρξη της Δεκαετίας του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο και Διακήρυξη Μεσογειακής Στρατηγικής.
Jurnal Elsevier, Computers & Education, Volume 52, Issue 2, February 2009, Pages 381–389

Η διαδραστική εκπαιδευτική ταινία «Άγρια Ζώα της Ελλάδας» δημιουργήθηκε εκτός των άλλων, για να συνδράμει στην προσπάθεια της τυπικής εκπαίδευσης για οικολογική ευαισθητοποίηση και αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον(Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 2008) και συγκεκριμένα τα ζώα που κινδυνεύουν, μέσα από συμμετοχικές και διαδραστικές διαδικασίες.Γενικά, η κινηματογραφική ταινία προσφέρεται ως μέσο στη μαθηση, αφού η κινηματογραφική εμπειρία είναι οικεία στους μαθητές. “Οι μαθητές είναι οπτικά εγγράμματοι και είναι σημαντικό οι καθηγητές να το εκμεταλλευτούν”(GeoffreyThomasSmith 2009). Η παρουσία οπτικών κειμένων και κινηματογραφικών ταινιών κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών, είναι “συναρπαστικό και διεγερτικό μέσο για την τάξη, αφού είναι ένα μέσο που επικοινωνεί πολύ με τον κόσμο και την κοινωνία και μάλιστα ένα μέσο τίμιο, έγκυρο και ουσιαστικό”(TedJohnson, 1971).

Οι μαθητές καλούνται καθ’ όλη την διάρκεια να συμμετέχουν και να απαντούν σε ερωτήσεις γνώσεων που αφορούν τα Άγρια Ζώα της Ελλάδας. Οι ερωτήσεις αυτές, όπως μπορεί να συμβεί σε ένα τέτοιου είδους κινηματογραφικό πρόγραμμα, είναι κλειστού τύπου και δίνονται στους μαθητές, συνήθως με την δυνατότητα τριών επιλογών προς απάντηση (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), ενώ υπάρχουν και ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν με το αν ισχύει ή δεν ισχύει μια υπόθεση (ερωτήσεις Σωστού-Λάθους).

H ταξινοµία του Bloom, η οποία είναι και ευρύτερα γνωστή, κατατάσσει τους διδακτικούς στόχους σε τρεις τοµείς (γνωστικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό).Στο παρόν πρόγραμμα οι ερωτήσεις απευθύνονται τον πρώτο στόχο, τον γνωστικό και αφορούν δύο από τις υποκατηγορίες των ερωτήσεών του.Οι ερωτήσεις (Questioningmethod) ,όπως είναι γνωστό, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διδασκαλία. Αρχικά,Α)είναι οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση γνωστικών στόχων καιB)οι ερωτήσεις που ανιχνεύουν τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών για τα άγρια ζώα. H παραπάνω κατηγοριοποίηση, η οποία στηρίζεται στα δεδοµένα της σύγχρονης διδακτικής µεθοδολογίας και της αξιολόγησης των µαθητών είναι εμφανής στις παρακάτω ερωτήσεις. Τέλος, Γ) υπάρχουν και οι ερωτήσεις ελεύθερης επιλογής/προτίμησης , κατά τις οποίες οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της ταινίας, επιλέγοντας το ζώο που θέλουν κάθε φορά να παρκολουθήσουν.

Α) Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ερωτήσεις που ελέγχουν σε ποιο βαθµό έχουν επιτευχθεί οι διδακτικοί στόχοι που εντάσσονται στο γνωστικό τοµέα.Aξιολογούνται στόχοι που εντάσσονται, κυρίως, στην κατηγορία της αποµνηµόνευσηςύστερα από τις πληροφορίες που δίνονται για κάθε ζώο στην ταινία.Πρόκειται για τις παρακάτω ερωτήσεις:

Η συμμετοχή των μαθητών γίνεται με την επιλογή του ζώου που επιθυμούν να δουν κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν με ποια σειρά θέλουν να δουν τα έξι ζώα- κάθε φορά που ολοκληρώνεται η ιστορία και οι ερωτήσεις για κάθε ζώο, επιλέγουν με τα ειδικά τηλεχειριστήρια να παρακολουθήσουν το επόμενο. Σε αυτό το σημείο φαίνεται πως οι μαθητές, πλέον συνθέτουν την εξέλιξη της ιστορίας και συμμετέχουν ενεργά.

Αναλυτικότερα, με αυτόν τον τρόπο επιλέχθηκε να γίνεται μια ερώτηση γενικής φύσης αρχικά, για κάθε ζώο που διαλέγουν οι μαθητές να δουν, με σκοπό να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον και να τους δημιουργήσει εποικοδομητικό στοχασμό. Είναι, εκείνη, η ερώτηση που θα προκαλέσει την αφόρμηση στους μαθητές και θα τους καλέσει να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους, για να μάθουν περισσότερα. Με την σύγχρονη τεχνολογία και τα οπτικοακουστικά μέσα, αυτό πετυχαίνεται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό.

Στη συνέχεια, τα σημεία, που έχουν επιλεγεί για να ερωτώνται οι μαθητές, είναι και στα έξι ζώα στο τέλος της προβολής όλων των στοιχείων κάθε ζώου ξεχωριστά, τα οποία στοιχεία δίνονται μέσα από την ιστορία και τους ηθοποιούς της ταινίας. Το παρόν διαδραστικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και Α΄, Β΄ και Γ΄τάξη δημοτικού, οπότε ο παραπάνω τρόπος εισαγωγής των ερωτήσεων είναι πολύ αποτελεσματικός, καθώς ερωτώνται για κάθε ζώο που βλέπουν ξεχωριστά και δεν δυσκολεύονται όσον αφορά το μνημονικό και την κατανόηση τους. Αντιθέτως, έτσι είναι πολύ ξεκάθαρη η διαδραστική διαδικασία για τους μαθητές και πετυχαίνονται σε μεγάλο βαθμό οι επιθυμητοί στόχοι. Σε μια προσπάθεια προσέγγισης της έννοια της διαδραστικότητας, στην οποία βασίζεται και η παρούσα ταινία, κατανοούμε ότι αποτελεί την «αμοιβαία ανταλλαγή» δράσης μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ ανθρώπων και άψυχων αντικειμένων ή καταστάσεων (Roussou, 2004b). Εστιάζοντας όμως στον τομέα της εκπαιδευτικής επίσκεψης του εκάστοτε σχολείου με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών δίνεται έµφαση στην κοινωνιολογική και συναισθητική διάσταση. Η διαδραστική εμπειρία ορίζεται γενικότερα ως η εμπειρία κατά την οποία ο επισκέπτης συμμετέχει ενεργά µε φυσικό, συναισθητικό, νοητικό και κοινωνικό τρόπο (Adams&Moussouri, 2002).

Τέλος, το παιχνίδι γνώσεων στον οποίο καλούνται οι μαθητές να συμμετέχουν διαδραστικά κλείνει με γενικές ερωτήσεις που αφορούν την οικολογία. Οι μαθητές καλούνται είτε από την φαντασία τους είτε από τις γνώσεις τους να απαντήσουν. Με όλη την παραπάνω διαδικασία βρίσκονται σε εγρήγορση καθ’ όλη την διάρκεια της κινηματογραφικής διαδραστικής προβολής, κάτι πολύ σημαντικό για να επιτευχθούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα της.

Σε όλη αυτήν την διαδικασία, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των απαντήσεων γίνεται συνεργατικά σε ομάδες των δύο ή τριών μαθητών. Η εργασία σε ομάδες, της οποίας η σημασία έχει επισημανθεί από τον Piaget , ο οποίος υποστήριζε ότι ένας σπουδαίος παράγοντας για την ανάπτυξη της γνώσης είναι η κοινωνικοποίηση. Αλλά και άλλοι ερευνητές (Doise-Mugny 1987 κ.ά.) έχουν αποδείξει ότι οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα, παρά όταν εργάζονται μόνοι τους. Θα πρέπει , βέβαια, για να είναι περισσότερο αποδοτική , να λαμβάνεται πρόνοια από το διδάσκοντα ως προς τον τρόπο συγκρότησής της και τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εμπιστοσύνης, ευθύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών των ομάδων.

Κανάκης, Ιωάννης Ν.,(Η σωκρατική στρατηγική διδασκαλίας-μάθησης, Γρηγόρη.

Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Σοφία Πλατανιστιώτη, Παντελής Μάναλης κ.α. (2008) «Οικολογικά Σχολεία», μια εφαρμοσμένη πρόταση για αειφόρο σχολέιο, 4ο συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο.

Adams, M., &Moussouri, T. (2002). The Interactive Experience: Linking Research and Practice. In Proc. International Conference on Interactive Learning in

Museums of Art and Design, London, UK, Victoria and Albert Museum.

Bloom, B.S. (ETaxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

Doise W. &Mugny, G. (1984). The social development of the intellect. OxfordQPergamon Press.

Piaget, J. (1990). The child’s conception of the world. NewYork: LittlefieldAdams

Geoffrey Thomas Smith, Is Film an Effective Teaching Tool for High School Literature? A Master’s Research Project Presented to The Faculty of the College of Education, Ohio University, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Education, June 2009, http://www.cehs.ohio.edu /resources/documents/smith_09.pdf.
-Ted Johnson, “Using Film in the Classroom”, National Council of Teaching English, Annual Convention, 26 November 1971, Las Vegas.

Roussou, M. (2004b). Learning by Doing and Learning through Play: an Exploration of Interactivity in Virtual Environments for Children. ACM ComputersinEntertainment, 1(2), ACM Press, [ElectronicJournal].