• Εμψυχωτής:
  Αθηνά Ασπιώτη
 • Ηλικίες:
  4-7 ετών

 • Έναρξη:
  Πέμπτη 24/9
 • Ώρα:
  17.00 – 18.00

Περιγραφή της δράσης

Τα παιδιά, με τη βοήθεια των ειδικά διαμορφωμένων εκπαιδευτικών πλάνων, μαθησιακών εμπειριών και βιωματικών εργαστηρίων,έρχονται σ’ επαφή με τη συναισθηματική τους πλευρά και νοημοσύνη.
Αντιλαμβάνονται ότι τα συναισθήματα κυριαρχούν στην ανθρώπινη φύση, στις διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές σχέσεις και η καλλιέργεια αυτών οδηγεί στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους αλλά και στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

• καλλιέργεια ασφάλειας και εμπιστοσύνης
• κατανόηση συναισθημάτων αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης
• έλεγχος των συναισθημάτων
• ενσυναίσθηση
• δημιουργία κινήτρων για τον εαυτό μας
• ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
• ηθικότητα και την απόκτηση αξιών
• γνωστική και λεκτική πρόοδος
• ανάπτυξη επιχειρηματικών συλλογισμών

Εκπαιδευτικά μέσα – Εκπαιδευτικά πλάνα

Τα εκπαιδευτικά πλάνα έχουν σχεδιαστεί με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, όπου γίνεται σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων με τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των παιδιών. Χρησιμοποιείται μία ποικιλία τρόπων που διανθίζεται, εμπλουτίζεται και συνδέεται με όλες τις παρακάτω επιστήμες του αναλυτικού προγράμματος και πάντα με βάση τις προτροπές και τον αυθορμητισμό των παιδιών.

1. Παιδί και Γλώσσα (προφορική επικοινωνία, ομιλία και ακρόαση)
2. Παιδί και Μαθηματικά
3. Παιδί και Περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον)
4. Παιδί, Δημιουργία και Έκφραση( εικαστικα, δραματική τεχνη, μουσική και φυσική αγωγή)
5. Παιδί και Πληροφορική

Η δράση θα αξιολογείται σε μηνιαία βάση και θα ενημερώνεται ο γονέας του παιδιού για τα αποτελέσματα της συμμετοχής του παιδιού και την εξέλιξή του.