• Εμψυχωτής:
  Πούλιου Έλενα, Γιώργος Γαργάλας
 • Ηλικίες:
  4-7 ετών

 • Έναρξη:
  Παρασκευή 25/9
 • Ώρα:
  18.00 – 19.00

Περιγραφή της δράσης

Τα παιδιά συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες. Ξεκινώντας από ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού, δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης και ομαδοσυνεργατικότητας. Στην πορεία πειραματίζονται με τα ξύλινα κρουστά Orff, δημιουργούν ηχοτοπία, ζωγραφίζουν τις παρτιτούρες τους, ντύνουν ηχητικά και μουσικά τα παραμύθια και έρχονται σε επαφή με την οργανογνωσία, τον ρυθμό, το μέτρημα, τις νότες, τις αξίες και τη σημειογραφεία.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

• Τα παιδιά να εξασκήσουν την ενεργητική ακρόαση,
• να ξεχωρίζουν τις βασικές κατηγορίες οργάνων,
• να κατανοήσουν τις ιδιότητες του ήχου,
• να έρθουν σε επαφή με τη σημειογραφία,
• να μάθουν και να επεξεργαστούν τα κρουστά όργανα Orff,
• να αυτοσχεδιάσουν,
• να εξοικιωθούν στην έκθεση,
• να εκφραστούν,
• να μάθουν τη διαφραγματική αναπνοή,
• να αυτοσχεδιάσουν με τους ήχους της φωνής και του στόματος,
• να έρθουν σε επαφή με το beatbox,
• να κοινωνικοποιηθούν και
• να ελευθερώσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους

Εκπαιδευτικά μέσα

Στο πρόγραμμα μουσικοκινητικής περιλαμβάνονται τα κρουστά Orff και άλλα μουσικά όργανα, παραμύθια, χαρτί μέτρου, κάρτες ρυθμού και διάρκειας, boomwhackers, κορδέλες, λάστιχα, μπαλόνια, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηχητική πηγή.

Η δράση θα αξιολογείται σε μηνιαία βάση και θα ενημερώνεται ο γονέας του παιδιού για τα αποτελέσματα της συμμετοχής του παιδιού και την εξέλιξή του.