Εθελοντική εργασία

Για την παρουσίαση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων βιογραφικά στο fotograma.ekpaideusi@gmail.com

Για το επιστημονικό μας τμήμα και την ομάδα επιστημονικής έρευνας τεκμηρίωσης των προγραμμάτων βιογραφικά στο epistimoniko.fotograma@gmail.com

Έμισθη εργασία

Για γραμματειακή υποστήριξη,λογιστήριο, βιογραφικά στο grammateia.fotograma@gmail.com

Για στελέχη marketing, κοινωνικής δικτύωσης, βιογραφικά στο marketing.fotograma@gmail.com

Για την παρουσίαση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων βιογραφικά στο fotograma.ekpaideusi@gmail.com