• Εμψυχωτής:
  Λάζαρος Βασιλειάδης

 • Ηλικίες:
  4-7 ετών

 • Έναρξη:
  Δευτέρα 21/9

 • Ώρα:
  17.00 – 18.00

Περιγραφή της δράσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά, τα οποία μέσα από βιωματικά παιχνίδια κίνησης θα επεκτείνουν τις σωματικές και ψυχικές τους ικανότητες, θα αυξήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνύπαρξη μέσα στην ομάδα. Τα παιδιά αποκτούν γερές βάσεις και εφόδια για την υλοποίηση των στόχων τους.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

• Εξέλιξη της προσωπικότητας
• Φυσική κατάσταση
• Αυτοπεποίθηση
• Αλληλεγγύη
• Ομαδικότητα
• Φιλία
• Αυτοέλεγχος
• Πειθαρχία
• Ειλικρίνεια
• Ευγένεια
• Σεβασμός
• Μετριοφροσύνη
• Θάρρος
• Ενεργοποίηση των αισθήσεων

Εκπαιδευτικά μέσα

Μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι με βοήθεια του ίδιου του σώματος, τα παιδιά έρχονται κοντά στον ίδιο τους τον εαυτό, στον διπλανό τους κ ανακαλύπτουν την χαρά της κίνησης, ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους και μαθαίνουν να αφουγκράζονται καλύτερα τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους.
Η δράση θα αξιολογείται σε μηνιαία βάση και θα ενημερώνεται ο γονέας του παιδιού για τα αποτελέσματα της συμμετοχής του παιδιού και την εξέλιξή του.