• Εμψυχωτής:
  Έλλη Κατσάντα

 • Ηλικίες:
  4-7 ετών

 • Έναρξη:
  Σάββατο 26/9

 • Ώρα:
  11.00 – 12.00

Περιγραφή της δράσης

Με αφετηρία τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, δημιουργούμε κινητικά παιχνίδια με συνοδεία μουσικής σε ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον.
Οι μαθητές εξασκούν την ισορροπία, το συντονισμό των κινήσεων, ενδυναμώνουν αρμονικά το σώμα, αποκτούν αντίληψη του σώματός τους. Βελτιώνουν την κιναισθησία και την ιδιοδεκτικότητά τους καθώς κινούνται στο χώρο αλλά και σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές . Προάγεται η συνεργασία και η ομαδικότητα δουλεύοντας σε ζευγάρια ή σε ομάδα. Αποκτούν αντίληψη του ρυθμού και μουσικότητα και όλα αυτά μέσα από ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Στο μάθημα θα παίξουμε, θα κινηθούμε, θα ακούσουμε και θα παράξουμε μουσική. Μέσα από αυτό θα μάθουμε πώς να μαθαίνουμε και να αλληλοεπιδρούμε με άλλους ανθρώπους

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Η δημιουργική εκτόνωση των μαθητών μέσα από διαδραστική διδασκαλία, με σεβασμό στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του κάθε παιδιού.
Εκπαιδευτικά μέσα
Το μάθημα περιλαμβάνει κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια ρυθμού,τραγούδι, χορό, λόγο, αυτοσχεδιασμό, μικρές κατασκευές που χρησιμοποιούνται στο μάθημα ή μετατρέπονται/ανάγονται σε κίνηση.

Η δράση θα αξιολογείται σε μηνιαία βάση και θα ενημερώνεται ο γονέας του παιδιού για τα αποτελέσματα της συμμετοχής του παιδιού και την εξέλιξή του.