Εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου Δράσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού

Υλικό Αξιοποίησης

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας  για να σας σταλεί το υλικό του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.