Εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου Δράσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού

Φόρμα Κράτησης

που θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας για την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών είναι: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Δ.Ο.Υ,  Α.Φ.Μ.,  και  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.