Εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου Δράσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού

Μαθαίνω να αγαπώ τον Άνθρωπο

Διαδραστικός Κινηματογράφος


«Μαθαίνω να αγαπώ τον Άνθρωπο»
(ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης)