Εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου Δράσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού

Ελλάδα: Χώρα ποιητών και συγγραφέων

Διαδραστικός Κινηματογράφος

«Ελλάδα:χώρα ποιητών και συγγραφέων»
(Πολιτισμός)